Sức Khỏe Tình Dục

25 ngày sau ca mổ tách dính, cặp song Nhi đã tự ngồi dậy

 25 ngày sau ca mổ tách dính, hai bé biết chơi trò ú òa, lanh lợi, hoạt bát và tự ngồi dậy được.

  

Nguồn: https://tv.plo.vn/thoi-su/25-ngay-sau-ca-mo-tach-dinh-cap-song-nhi-da-tu-ngoi-day-930351.htmlNguồn: https://tv.plo.vn/thoi-su/25-ngay-sau-ca-mo-tach-dinh-cap-song-nhi-da-tu-ngoi-day-930351.html

Nguồn: 24H.COM.VN

Để lại bình luận