Kinh Doanh

AppotaPay được cấp phép trung gian trả tiền – [NEW]

Pi Network

Bài chia sẽ: AppotaPay được cấp phép trung gian trả tiền.

AppotaPay là đơn vị thứ 39 ko phải nhà băng, được cấp giấy phép trung gian trả tiền.

nhà băng Nhà nước vừa cấp giấy phép hoạt động cung ứng nhà sản xuất trung gian trả tiền cho đơn vị AppotaPay. Theo đó, đơn vị này được phép kinh doanh nhà sản xuất ví điện tử, nhà sản xuất cổng trả tiền điện tử, nhà sản xuất tương trợ thu hộ, chi hộ.

AppotaPay (trực thuộc Appota Group) được thành lập vào tháng 9 năm 2015, là đơn vị sản xuất những giải pháp trả tiền liên quan tới tiêu khiển số tại Việt Nam. Doanh nghiệp này chủ yếu đang phục vụ cho hệ sinh thái hơn 55 triệu người sử dụng trong ngành tiêu khiển số của Appota Group.

Đây là đơn vị thứ 39 được nhà băng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng nhà sản xuất trung gian trả tiền. Từ đầu năm tới nay, nhà băng Nhà nước cũng đã cấp phép trung gian trả tiền cho 6 doanh nghiệp khác như G Pay, 1Fintech, FPT Telecom, Vidiva, 9Pay…

Theo Nghị định 80/2016, trung gian trả tiền được cung ứng hạ tầng trả tiền điện tử, nhà sản xuất tương trợ trả tiền và những nhà sản xuất trung gian trả tiền khác theo quy định của nhà băng Nhà nước. những đơn vị để sở hữu được giấy phép này phải đáp ứng nhiều điều kiện về phương án kinh doanh, cơ cấu nhân sự, hạ tầng và sở hữu vốn điều lệ tối thiểu từ 50 tỷ đồng.

Quỳnh Trang

Bài viết: AppotaPay được cấp phép trung gian trả tiền chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: AppotaPay được cấp phép trung gian trả tiền.

Pi Network