Sức Khỏe Tình Dục

Bộ Y tế rút nhóm chuyên gia xét nghiệm từ Đà Nẵng về hỗ trợ Hà Nội

Pi Network

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Bộ Y tế đảm bảo đủ sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 của Hà Nội.

  

Nguồn: 24H.COM.VN

Pi Network

Để lại bình luận