Kinh Doanh

BOT né thu phí điện tử ko giới hạn phải ngừng hoạt động – [NEW]

Pi Network

Bài chia sẽ: BOT né thu phí điện tử ko giới hạn phải ngừng hoạt động.

Trong chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu Bộ liên lạc Vận tải phải cho ngừng hoạt động những trạm chưa chuyển đổi sang thu phí điện tử ko giới hạn.

Chỉ thị 39 vừa ban hành của Thủ tướng nêu rõ, triển khai hệ thống thu phí điện tử ko giới hạn là nhiệm vụ buộc phải và yêu cầu một loạt bộ, ngành cùng tham gia để đẩy nhanh tiến độ. Đây là hình thức thu phí tự động, phương tiện liên lạc đường bộ ko cần phải giới hạn lại để trả phí lúc tới trạm.

Thủ tướng chỉ thị Bộ liên lạc Vận tải giới hạn thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ với những dự án sở hữu trạm ko chuyển sang thu điện tử ko giới hạn. Yêu cầu này đã từng được đặt ra từ năm 2019 nhưng nhiều lần phải “gia hạn”. Hồi tháng 6, Bộ liên lạc vận tải cho biết, đang trình Thủ tướng xem xét, điều chỉnh tiến độ chung việc thực hiện thu phí ko giới hạn tới đầu năm 2021. tới ngày 17/6, Thủ tướng ra quyết định, những trạm thu phí đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống điện tử ko giới hạn, chậm nhất tới 31/12/2020 phải chuyển sang hình thức thu phí mới.

ngoài ra, chỉ thị 39 cho biết, những đơn vị đăng kiểm xe thực hiện gắn thẻ thu phí điện tử ko giới hạn (thẻ đầu cuối) lúc kiểm định, thực hiện san sớt dữ liệu phương tiện nhằm đảm bảo đồng bộ về dữ liệu phương tiện liên lạc.

những cơ quan liên quan khác như Bộ Công an, Bộ Tài chính, nhà băng Nhà nước… cũng phải tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, sở hữu phương án đầu tư hệ thống thu phí điện tử ko giới hạn sở hữu tính liên thông đồng bộ, ký kết phụ lục hợp đồng BOT với nhà đầu tư… đảm bảo hài hoà lợi ích của những bên liên quan.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an phối hợp với những bộ ngành tổ chức phân làn dành riêng cho thu phí điện tử ko giới hạn, hướng dẫn những phương tiện lưu thông qua trạm thu phí; trích xuất dữ liệu hình ảnh tại những trạm này để xử phạt phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối.

những nhà băng thương nghiệp được giao ước nối tài khoản nhà băng với tài khoản thu phí của chủ phương tiện, đảm bảo liên thông tài khoản, xử lý lãi phát sinh của chủ phương tiện trên những tài khoản liên quan tới hoạt động thu phí điện tử ko giới hạn theo quy định của pháp luật.

Đức Minh

Bài viết: BOT né thu phí điện tử ko giới hạn phải ngừng hoạt động chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: BOT né thu phí điện tử ko giới hạn phải ngừng hoạt động.

Pi Network