Kinh Doanh

Cho phép nhập khẩu truất phế liệu sắt, thép, xỉ lò cao làm vật liệu – [NEW]

Pi Network

Bài chia sẽ: Cho phép nhập khẩu truất phế liệu sắt, thép, xỉ lò cao làm vật liệu.

truất phế liệu, mảnh vụn của sắt, thép ko gỉ, thép hợp kim hoặc nhựa, giấy được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm vật liệu sản xuất.

Quyết định về danh mục truất phế liệu được phép nhập khẩu làm vật liệu sản xuất vừa được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, ban hành. Theo đó, truất phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy, kim loại màu, xỉ hạt lò cao và thuỷ tinh sẽ được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm vật liệu cho sản xuất trong nước.

Trong đó, phê liệu sắt, thép sẽ gồm truất phế liệu và mảnh vụn của gang, thép hợp kim, sắt hoặc thép tráng thiếc.

Với nhựa, danh mục được phép nhập gồm những loại truất phế liệu và mẩu vụ của nhựa từ polyme etylen (PE) dạng xốp, ko cứng; truất phế liệu và mẩu vụn của nhựa từ polyme styren (PS)…

Giấy kaft hoặc bìa kaft, giấy bìa đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ… cũng nằm trong danh mục truất phế liệu được nhập khẩu làm vật liệu.

Riêng xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép chỉ được phép nhập khẩu làm vật liệu sản xuất tới hết tháng 12/2021.

Quyết định cũng nêu điều khoản chuyển tiếp với những loại truất phế liệu được nhập khẩu. Theo đó, những đơn vị nhập khẩu truất phế liệu theo giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường do cơ quan với thẩm quyền cấp sẽ tiếp tục được nhập khẩu cho tới lúc giấy này hết hiệu lực.

Anh Minh

Bài viết: Cho phép nhập khẩu truất phế liệu sắt, thép, xỉ lò cao làm vật liệu chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Cho phép nhập khẩu truất phế liệu sắt, thép, xỉ lò cao làm vật liệu.

Pi Network