Kinh Doanh

Chủ nghĩa bảo hộ sở hữu thể làm toàn cầu mất 10.000 tỷ USD – [Mới]

Pi Network

Bài chia sẽ: Chủ nghĩa bảo hộ sở hữu thể làm toàn cầu mất 10.000 tỷ USD.

GDP toàn cầu sẽ mất 10.000 tỷ USD trong năm 2025 vì thuế quan cao và hạn chế thương nghiệp, theo BCG và HSBC.

Một Con số vừa được Boston Consulting Group (BCG) và HSBC công bố cho biết, GDP của kinh tế toàn cầu sẽ mất tới 10.000 tỷ USD trong năm 2025, trừ lúc những chính phủ huỷ bỏ hoặc giảm thuế quan. những hàng rào phi thuế quan hiện cản trở thương nghiệp hàng hóa toàn cầu.

Sử dụng một mô phỏng đã được kiểm chứng để phân tích tác động của dòng chảy thương nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế, nhóm nghiên cứu đã so sánh hai kịch bản về dòng chảy hàng hóa giữa những nước G20.

Một kịch bản giả thiết thương nghiệp mở dựa trên quy tắc với mức độ cao, và kịch bản khác giả thiết mức độ hạn chế thương nghiệp tối đa sở hữu thể, bao gồm cả việc tăng mức thuế trung bình toàn cầu, việc tiếp tục áp thuế liên quan tới căng thẳng thương nghiệp Mỹ – Trung và triển khai số ít những giải pháp mới nhằm tạo thuận lợi thương nghiệp.

Trong năm trước hết, hai kịch bản sở hữu tác động kinh tế tương tự nhau, nhưng sau đó chúng khởi đầu chuyển hướng. Theo kịch bản bảo hộ, trị giá hàng hóa giao dịch chững lại, và GDP cũng vậy. Theo kịch bản thương nghiệp mở, trị giá thương nghiệp tăng từ hai tới hai,6 điểm phần trăm mỗi năm, kéo theo GDP với tốc độ tăng trưởng từ một,8 tới hai,3 điểm phần trăm mỗi năm.

Nghiên cứu chỉ tính tới thương nghiệp hàng hóa. Nếu bao gồm cả thương nghiệp nhà sản xuất, trị giá của việc nới lỏng những hạn chế thương nghiệp sẽ còn cao hơn.

Nghiên cứu dự đoán tác động của kịch bản bảo hộ (màu đỏ) và kịch bản thương nghiệp mở (màu xanh). Nguồn: BCG và HSBC

“Trong nền kinh tế toàn cầu vốn đang phải vật lộn với những tác động của Covid-19, phân tích của chúng tôi cho thấy thương nghiệp mở rộng lại lợi ích cho mọi quốc gia, cũng như cho nền kinh tế toàn cầu nói chung. Sự tăng trưởng thêm mà chúng tôi tính toán được từ thương nghiệp mở sẽ trở thành việc làm trên khắp toàn cầu”, ông Sukand Ramachandran, tổng giám đốc và thành viên cấp cao của BCG, cho biết.

Theo Tổ chức thương nghiệp toàn cầu WTO, những giải pháp hạn chế nhập khẩu được triển khai từ năm 2019 và vẫn còn hiệu lực sở hữu tác động tới khoảng 10,3% nhập khẩu của nhóm G20, tương đương khoảng một.600 tỷ USD.

Con số cũng đưa ra năm bước mà những nhà lãnh đạo toàn cầu cần thực hiện để tối đa hóa sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới và xa hơn thế nữa:

Thứ nhất, tăng cường những thiết chế quốc tế, bao gồm cả WTO, để những tổ chức này sở hữu thể bắt kịp với những thách thức mới mà doanh nghiệp phải đối mặt trên toàn cầu.

Thứ hai, xem xét lại những quy tắc thương nghiệp để tạo ra một bộ quy tắc tốt hơn, sở hữu tính thực thi hơn nhằm đẩy lùi chủ nghĩa bảo hộ, tương trợ thị trường mở và đảm bảo một sân chơi đồng đẳng trên toàn cầu.

Thứ ba, đảm bảo kỹ thuật xúc tiến sự phát triển của thương nghiệp điện tử và thương nghiệp số, bằng cách phát triển cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ năng và những phạm vi pháp lý và tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu cho thương nghiệp số.

Thứ tư, xúc tiến xuất khẩu nhà sản xuất và hàng hóa phi vật lý, bằng cách giảm những hạn chế thương nghiệp nhà sản xuất, khuyến khích sự hiểu biết chung về quy định sở hữu trí tuệ, ứng dụng những tiêu chuẩn chung để nội địa hóa dữ liệu, và huỷ bỏ thuế thương chính đối với truyền tải điện tử.

Thứ năm, xúc tiến những tác động tích cực của thương nghiệp trong xã hội, bằng cách điều chỉnh những quy tắc thương nghiệp và đầu tư để xúc tiến đổi mới, tăng trưởng.

Phiên An

Bài viết: Chủ nghĩa bảo hộ sở hữu thể làm toàn cầu mất 10.000 tỷ USD chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Chủ nghĩa bảo hộ sở hữu thể làm toàn cầu mất 10.000 tỷ USD.

Pi Network