Kinh Doanh

Chưa tới 40 doanh nghiệp cổ phần hoá đúng hứa – [NEW]

Pi Network

Bài chia sẽ: Chưa tới 40 doanh nghiệp cổ phần hoá đúng hứa.

tới nay mới sở hữu 37 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hoá, còn lại 90 đơn vị vẫn chưa xong khâu định giá để thoái vốn nhà nước năm nay.

Theo Thống kê của Chính phủ gửi Quốc hội, 128 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch cổ phần hoá giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng phê duyệt nhưng tới nay, mới sở hữu 37 đơn vị trong số này hoàn thành. Còn lại 91 doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần hoá trong năm nay, nhưng tới 90 đơn vị vẫn chưa xong việc xác định và công bố trị giá để cổ phần.

Từ 2016 tới hết tháng 9 năm nay, sở hữu 178 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng trị giá hơn 440.000 tỷ đồng, trong đó trị giá vốn nhà nước hơn 200.000 tỷ đồng.

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 tới hết tháng 9 năm nay là hơn 25.600 tỷ đồng, thu về hơn 172.900 tỷ đồng (gồm khoản thoái 3.400 tỷ đồng, thu về 109.900 tỷ đồng tại Sabeco năm 2017 và thoái một.030 tỷ đồng, thu về 20.200 tỷ đồng của SCIC tại Vinamilk).

Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thoái vốn với trị giá to trong năm nay gồm Bộ công thương nghiệp, Bộ Xây dựng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thành xã Hà Nội.

Thống kê của Chính phủ nhận định, việc chậm trễ trong cổ phần hoá một phần do tình hình dịch bệnh và căng thẳng thương nghiệp, chính trị toàn cầu tác động tới thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực.

ngoài ra, những doanh nghiệp phải cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại giai đoạn này hầu hết là những doanh nghiệp to, sở hữu tình hình tài chính phức tạp, sở hữu nhiều đất đai, hoặc hoạt động trong ngành công ích.

Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị theo Chính phủ còn chưa cao và chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động, công khai sáng tỏ, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm. Nhiều doanh nghiệp nhà nước ko muốn thoái vốn khỏi những ngành phát triển mạnh, sở hữu tỷ suất sinh lời cao làm cho tiến độ thoái vốn chậm lại.

Ngoài ra, việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định số 167 của Chính phủ còn rất chậm, đặc thù là những thành xã to như Hà Nội và TP HCM.

Việc cổ phần hoá cũng còn nhiều vướng mắc lúc sắp xếp, xử lý hạ tầng nhà, đất đối với tài sản công, đặc thù đối với những doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, một số đơn vị thuộc diện thoái vốn đang bị cơ quan pháp luật thanh tra, rà soát, dò xét vì vi phạm những quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước theo quy định hiện hành…

Quỳnh Trang

Bài viết: Chưa tới 40 doanh nghiệp cổ phần hoá đúng hứa chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Chưa tới 40 doanh nghiệp cổ phần hoá đúng hứa.

Pi Network