Kinh Doanh

Dịch bệnh ‘bào mòn’ nửa lợi nhuận của những tập đoàn nhà nước – [Chi Tiết]

Pi Network

Bài chia sẽ: Dịch bệnh ‘bào mòn’ nửa lợi nhuận của những tập đoàn nhà nước.

Do tác động của dịch bệnh, lợi nhuận của 55 Tập đoàn, Tổng đơn vị nhà nước năm nay dự đoán giảm hơn 45% so với năm 2019.

Theo Thống kê của Chính phủ gửi Quốc hội liên quan tới quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, do tác động của Covid-19 nên hầu hết tập đoàn, Tổng đơn vị nhà nước mang thể ko đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2020. Việc này đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Số liệu tổng hợp từ 55 Tập đoàn, Tổng đơn vị nhà nước cho thấy, tổng doanh thu năm nay dự kiến hơn một,3 triệu tỷ đồng, giảm sắp 10% so với năm 2019. Theo đó, lãi trước thuế dự kiến giảm hơn 45% xuống còn 78.000 tỷ.

Thống kê của Chính phủ cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp nhà nước và mang vốn góp nhà nước thua lỗ to trong 6 tháng đầu năm và dự đoán còn gặp nhiều khó khăn, tác động tới số thu ngân sách trong năm nay và những năm tới.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ hơn một.000 tỷ đồng, dự kiến quý III tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng (năm 2019 lỗ một.595 tỷ đồng). Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 6 tháng đầu năm lỗ khoảng 220 tỷ đồng… tuy nhiên, Tổng đơn vị Hàng ko Việt Nam dự kiến lỗ năm 2020 khoảng 15.000-16.000 tỷ đồng và phải tới năm 2024 mới hết lỗ.

Trong giai đoạn 2016-2018, hầu hết doanh nghiệp nhà nước kinh doanh mang lãi. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗ phát sinh trong năm 2018 và còn lỗ lũy kế. tiêu biểu nhất như tới năm 2018, lỗ luỹ kế của Tổng đơn vị viễn thông toàn cầu là hơn 5.000 tỷ đồng, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam là hơn hai.500 tỷ đồng, Tổng đơn vị cà phê Việt Nam là 556 tỷ đồng, Tổng đơn vị 15 là 745 tỷ đồng, TCT Xây dựng Trường Sơn (54,5 tỷ đồng); TCT Xây dựng Lũng Lô (14,6 tỷ đồng)…

Nhìn lại giai đoạn 2016-2018, Bộ Tài chính Tìm hiểu những đơn vị cổ phần mang vốn góp của nhà nước là những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất so với những loại hình khác. Bởi vậy, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cũng là chủ trương được Chính phủ thúc giục trong nhiều năm nay.

Quỳnh Trang

Bài viết: Dịch bệnh ‘bào mòn’ nửa lợi nhuận của những tập đoàn nhà nước chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Dịch bệnh ‘bào mòn’ nửa lợi nhuận của những tập đoàn nhà nước.

Pi Network