Kinh Doanh

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 1%/năm

Pi Network

Các giao dịch trên liên ngân hàng vẫn tập trung ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước vừa thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 18 – 22/5/2020.

Báo cáo cho biết, lãi suất huy động bằng VND trên thị trường hiện phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,0 – 4,25%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,1- 6,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6 – 7,4%/năm.

Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND trong khi đó phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Trên liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 286.594 tỷ đồng, bình quân 57.319 tỷ đồng/ngày, tăng 1.097 tỷ đồng/ngày so với tuần 11– 15/05/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 126.799 tỷ đồng, bình quân 25.360 tỷ đồng/ngày, giảm 892 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (67% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (18% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 67% và 19%.

Về lãi suất, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND trong tuần giảm so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,7%/năm, 0,86%/năm và 1,95%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có giảm nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,13%/năm và 0,64%/năm.

theo Tổ Quốc

Nguồn: Soha.vn, link bài gốc https://soha.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-giam-sau-xuong-duoi-1-nam-20200527192426855.htm

Pi Network

Để lại bình luận