Kinh Doanh

Lãi suất tiết kiệm lại giảm – [2020]

Pi Network

Bài chia sẽ: Lãi suất tiết kiệm lại giảm.

Một số ông to nhà băng tiếp tục giảm sâu lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn (dưới một năm).

Vietcombank – một trong 4 nhà băng sở hữu vốn nhà nước, vừa giảm 0,hai điểm phần trăm với tất cả kỳ hạn dưới 12 tháng. Lãi suất gửi tại quầy kỳ hạn một tháng giảm về 3,3%, kỳ hạn 3 tháng xuống 3,6% và gửi tiết kiệm 6 tháng chỉ còn 4,hai%.

những kỳ hạn từ một năm trở lên được giữ nguyên. Khách gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng được trả lãi 6% và cao nhất là 6,một% cho kỳ hạn 24 tháng.

Tại HDBank, tiền gửi ở tất cả kỳ hạn đều giảm, thậm chí hạ sâu tới 0,4 điểm phần trăm với những kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất gửi tại quầy từ một tháng tới dưới 6 tháng giảm 0,15 điểm phần trăm xuống 3,8%.

Lãi suất từ 6 tháng tới dưới 12 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm, từ mức 6,hai% xuống chỉ còn 5,8%. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cho khoản tiền dưới 100 tỷ giảm từ 6,8 xuống còn 6,4%. Tương tự, những kỳ hạn dài hơn cũng giảm sâu.

Ngoài Vietcombank và HDBank giảm lãi suất với hầu hết kỳ hạn, một số nhà băng như Techcombank hay VPBank cũng giảm lãi nhưng chỉ vận dụng cho một số kỳ hạn nhất định.

Biểu lãi suất mới của VPBank từ giữa tháng 9, điều chỉnh giảm 0,một điểm phần trăm tại một số kỳ hạn từ 6 tháng tới dưới 12 tháng. Trong lúc đó, lãi suất cho khoản tiền gửi dưới 3 tháng tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm.

Còn tại Techcombank nay cũng giảm 0,hai-0,3 điểm phần trăm với những kỳ hạn từ một tới 6 tháng. Với khoản tiết kiệm thông thường lúc gửi tại quầy kỳ hạn một tháng, lãi suất giảm từ hai,75-3,một% xuống còn hai,55-hai,9%, thấp hơn nhiều so với mức trần 4,5% được phép theo quy định của nhà băng Nhà nước. Lãi suất 6 tháng cũng giảm xuống còn 4,3-4,7%, tuỳ thuộc vào độ tuổi và tiền gửi.

Từ cuối 2019 tới nay, kèm theo với những động thái giảm trần lãi suất từ nhà băng Nhà nước, những nhà băng cũng đã sở hữu nhiều đợt giảm lãi suất tiết kiệm.

Theo nhận định mới đây của đơn vị chứng khoán Vietcombank (VCBS), xu hướng giảm lãi suất tiết kiệm sẽ còn tiếp tục. Trong bối cảnh thanh khoản dồi dào và nhu cầu tín dụng chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh, VCBS duy trì dự đoán lãi suất huy động bình quân sở hữu thể giảm 0,8-một điểm phần trăm tại những kỳ hạn trong cả năm nay.

Quỳnh Trang

Bài viết: Lãi suất tiết kiệm lại giảm chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Lãi suất tiết kiệm lại giảm.

Pi Network