Kinh Doanh

ngân khố Nhà nước với thêm kênh đầu tư tiền nhàn rỗi – [Chi Tiết]

Pi Network

Bài chia sẽ: ngân khố Nhà nước với thêm kênh đầu tư tiền nhàn rỗi.

Bộ Tài chính đề xuất ngân khố Nhà nước được sử dụng tiền nhàn rỗi sắm với kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nhà băng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc ngân khố Nhà nước lèo ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để sắm lại với kỳ hạn trái phiếu chính phủ. Theo đó, ngân khố Nhà nước sẽ sắm lại trái phiếu chính phủ từ nhà băng thương nghiệp, đồng thời cam kết bán lại cho nhà băng đó sau một thời kì và mức giá xác định.

Đây là lần trước nhất Bộ Tài chính với Thông tư cụ thể hướng dẫn việc ngân khố Nhà nước lèo nguồn ngân quỹ nhàn rỗi để sắm bán lại trái phiếu chính phủ với những nhà băng.

Từ trước tới nay, để quản lý nguồn ngân quỹ tạm nhàn rỗi, ngân khố Nhà nước thường gửi tiền với kỳ hạn tại nhà băng hoặc tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Như năm ngoái, với thời khắc ngân khố Nhà nước gửi hơn 250.000 tỷ tiền nhàn rỗi vào hệ thống những nhà băng thương nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, việc sử dụng tiền ngân quỹ nhàn rỗi sắm lại với kỳ hạn trái phiếu chính phủ là nghiệp vụ mới và khá phức tạp nên trước giờ ngân khố chưa triển khai.

Với quy định mới, theo chuyên gia Cấn Văn Lực, ngân khố Nhà nước với thêm phương án để quản lý nguồn tiền nhàn rỗi một cách linh hoạt và năng động hơn. ngoài ra, những nhà băng với nhu cầu tiền mặt ngắn hạn cũng với thể bán trái phiếu cho ngân khố, kế bên việc vay mượn trên hệ thống liên nhà băng hoặc vay vốn từ dân cư.

Bộ Tài chính Nhận định, thông tư mới sẽ giúp đảm bảo tính công khai, sáng tỏ trong hoạt động sắm lại với kỳ hạn trái phiếu chính phủ, giúp quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả. Quy định mới cũng giúp tăng tính thanh khoản cho trái phiếu chính phủ so với trước đây.

Giao dịch tại một nhà băng thương nghiệp. Ảnh: Giang Huy.

Theo dự thảo, ngân khố chỉ sắm lại những trái phiếu chính phủ đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, với kỳ hạn còn lại ko quá một năm. Trái phiếu chính phủ phải thuộc sở hữu hợp pháp của nhà băng và được phép chuyển nhượng.

ngoài ra, ngân khố nhà nước cam kết sắm lại với kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nhà băng với thời kì nắm giữ trái phiếu với thể là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, một tháng, hai tháng hoặc 3 tháng.

Việc sắm lại được thực hiện theo hình thức thỏa thuận điện tử, đảm bảo chọn nhà băng đối tác dựa trên nguyên tắc đấu thầu, xét chọn lãi suất từ cao xuống thấp. Giao dịch sắm lại được thực hiện trên hệ thống giao dịch dụng cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

nhà băng muốn tham gia đấu thầu bán trái phiếu chính phủ phải là thành viên giao dịch trên thị trường giao dịch dụng cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán, nằm trong danh sách nhà băng với mức độ an toàn cao do nhà băng Nhà nước cung ứng. ngoài ra, nhà băng ko vi phạm nghĩa vụ trả tiền lúc sắm lại với kỳ hạn trái phiếu chính phủ với ngân khố nhà nước trong ba năm liền kề.

Quỳnh Trang

Bài viết: ngân khố Nhà nước với thêm kênh đầu tư tiền nhàn rỗi chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: ngân khố Nhà nước với thêm kênh đầu tư tiền nhàn rỗi.

Pi Network