Kinh Doanh

ngừng bổ sung quy hoạch những dự án điện gió – [Chi Tiết]

Pi Network

Bài chia sẽ: ngừng bổ sung quy hoạch những dự án điện gió.

thời kì thẩm định những dự án ko còn nhiều nên Bộ công thương nghiệp ngừng bổ sung những dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh.

Trong văn bản gửi những tỉnh, thành do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ký, Bộ công thương nghiệp cho biết ngừng xem xét thẩm định bổ sung những dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh. Quy hoạch điện VIII đang được bộ này hoàn thiện, trình Thủ tướng trong tháng 10.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị những tỉnh, thành tổng hợp danh mục những dự án điện gió đang đề nghị khảo sát, nghiên cứu triển khai, bổ sung quy hoạch đã được trình riêng lẻ trước đó về bộ trước ngày 9/10.

Từ năm 2018 tới nay, Bộ công thương nghiệp nhận được đề nghị khảo sát, phát triển dự án và bổ sung quy hoạch những dự án điện gió (trên lục địa, sắp bờ, xa bờ) với công suất lên tới 50.000 MW. Riêng từ tháng 3 tới tháng 6, Bộ công thương nghiệp đề xuất bổ sung quy hoạch 7.000 MW điện gió và được Thủ tướng chấp thuận. tương tự, tổng công suất quy hoạch điện gió năm 2025 là 11.800 MW, trong đó, 4.800 MW đã được phê duyệt trước ngày một/một/2019, tương ứng với tính toán nguồn điện gió thừa hưởng ưu đãi giá FIT.

Theo Quyết định 39 về cơ chế tương trợ phát triển những dự án điện gió, giá tìm điện trên bờ là 8,5 cent một kWh (tương đương một.927 đồng), ngoài khơi là 9,8 cent một kWh (tương đương hai.223 đồng) cho những dự án vận hành trước ngày một/11/2021. Để một dự án điện gió từ lúc triển khai tới hoàn thành, vận hành, thường mất hai-3 năm, trong lúc thời kì thừa hưởng ưu đãi giá FIT chỉ còn 13 tháng.

Phía Bộ công thương nghiệp trước đó cho biết, sẽ sớm đề nghị Thủ tướng cho phép kéo dài chính sách ưu đãi giá FIT cho những dự án điện gió tới hết năm 2023. Sau thời khắc này mới vận dụng cơ chế đấu thầu, đấu giá khó khăn. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, ko nên gia hạn thêm cơ chế giá nhằm đảm bảo truyền tải công suất những sự án điện này. Đồng thời, điều này còn chuẩn bị cho cơ chế đấu thầu, tăng tính khó khăn và ưu đãi tìm những dự án.

Đức Minh

Bài viết: ngừng bổ sung quy hoạch những dự án điện gió chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: ngừng bổ sung quy hoạch những dự án điện gió.

Pi Network