Kinh Doanh

Nhà đầu tư Hàn Quốc thâu tóm tổ chức chứng khoán SJC – [Mới]

Pi Network

Bài chia sẽ: Nhà đầu tư Hàn Quốc thâu tóm tổ chức chứng khoán SJC.

Asam Asset Management vừa thông tin nhận chuyển nhượng hơn 65% vốn tổ chức Chứng khoán SJC để nắm quyền chi phối tại đây.

tổ chức cổ phần Chứng khoán SJC vừa thông tin 11 tư nhân sở hữu 3,44 triệu cổ phần, tương ứng khoảng 65% vốn đã chuyển nhượng cho Asam Asset Management.

Vài ngày trước lúc thông tin nhận chuyển nhượng số cổ phần này, nhà đầu tư tới từ Hàn Quốc đã đánh dấu sự hiện diện tại Chứng khoán SJC thông qua việc đưa ông Kim Hwan Kyoon vào ghế chủ toạ Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Liêm. những vị trí quan yếu như Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát… cũng đều thay đổi.

Giữa tháng 10, tổ chức này sẽ họp đại hội đồng cổ đông thất thường để thông qua việc miễn nhiệm nhân sự cấp cao, đổi tên, liên hệ tổ chức và tăng vốn điều lệ.

tổ chức Chứng khoán SJC thành lập cuối năm 2008, hiện với vốn điều lệ 53 tỷ đồng và kinh doanh 3 nghiệp vụ chính là môi giới, lưu ký và đầu tư chứng khoán. Năm ngoái, tổ chức chỉ thu hơn 3 tỷ đồng và lỗ sau thuế sắp 5 tỷ đồng. Mục tiêu năm nay đặt ra khả quan hơn là doanh thu 8 tỷ đồng và lãi trước thuế 4 tỷ đồng.

Tính tới cuối năm 2019, tổ chức với 9 cổ đông to chiếm 75,5% vốn và ko với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư ngoại đã được manh nha trước đó. Cụ thể, sau lúc trích lập dự phòng toàn bộ những khoản đầu tư tài chính và cho vay, tổ chức thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% và cho phép đối tác tậu trên 25% vốn từ cổ đông hiện hữu ko cần chào tậu công khai.

Trước tổ chức Chứng khoán SJC, những cổ đông to của tổ chức cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt cũng chuyển nhượng toàn bộ vốn cho The Kwangju Bank Ltd (Hàn Quốc) với trị giá khoảng 382 tỷ đồng. tổ chức sau đó thông tin chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, lấy tên tổ chức TNHH Chứng khoán JB Việt Nam với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Phương Đông

Bài viết: Nhà đầu tư Hàn Quốc thâu tóm tổ chức chứng khoán SJC chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Nhà đầu tư Hàn Quốc thâu tóm tổ chức chứng khoán SJC.

Pi Network