Kinh Doanh

Ông Trương Công Thắng làm chủ toạ Bột giặt NET – [Mới]

Pi Network

Bài chia sẽ: Ông Trương Công Thắng làm chủ toạ Bột giặt NET.

CEO Masan Consumer Trương Công Thắng vừa được bầu làm chủ toạ Hội đồng quản trị tổ chức cổ phần Bột giặt NET từ ngày 24/9.

tổ chức cổ phần Bột giặt NET tổ chức phiên họp thất thường để sửa đổi điều lệ tăng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 người lên 7 người. tổ chức sau đó miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị do ko còn đại diện sở hữu vốn và bầu bổ sung 4 thành viên.

Cùng với ông Trương Công Thắng, 3 nhân sự khác liên quan tới Tập đoàn Masan được bầu vào Hội đồng quản trị Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021 gồm bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Huỳnh Việt Thăng và Ngô Văn Phước. tổ chức cũng thông qua tầm giá hoạt động cho Hội đồng quản trị năm nay là 284 triệu đồng, trong đó ông Thắng nhận mỗi tháng 5 triệu đồng.

Quyết định bổ nhiệm chủ toạ Hội đồng quản trị mới được thực hiện sau hơn nửa năm Masan HPC, tổ chức thành viên của Masan, tìm 52% cổ phần của Bột giặt NET với mức giá trung bình 48.000 đồng mỗi cổ phần.

Ông Thắng sinh năm 1973 và giữ nhiều chức vụ quan yếu tại những tổ chức thành viên của Masan. ko tính Bột giặt NET, ông Thắng đang là chủ toạ Hội đồng quản trị tại những tổ chức khác như Masan Brewery, The Sherpa, The CrownX… và kiêm nhiệm thêm chức tổng giám đốc.

Bột giặt NET tiền thân là Việt Nam Tân hóa phẩm, được thành lập năm 1972. Sau cổ phần hoá, tổ chức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội vào năm 2010. thị trường của tổ chức trong ngành bột giặt là một,5%. Dẫn đầu thị trường hiện nay là Unilever với 54,9% thị trường, theo sau là Procter & Gamble 16%, Đại Việt Hương 11,6%, LIX hai,7% và Vico hai,4%.

Nửa đầu năm nay, Bột giặt NET thu 727 tỷ đồng và lãi sau thuế 74 tỷ đồng, tuần tự tăng 36% và 112% so với cùng kỳ 2019. Sản phẩm của tổ chức được xếp trong ngành hàng chăm sóc tư nhân và gia đình của Masan.

Phương Đông

Bài viết: Ông Trương Công Thắng làm chủ toạ Bột giặt NET chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Ông Trương Công Thắng làm chủ toạ Bột giặt NET.

Pi Network