Kinh Doanh

Ricons muốn được gọi là ‘tập đoàn’ – [2020]

Pi Network

Bài chia sẽ: Ricons muốn được gọi là ‘tập đoàn’.

tổ chức cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons muốn đổi tên thành tổ chức cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons nếu được cổ đông thông qua.

Ricons dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thất thường ngày 10/10 với một trong những nội dung là thông qua việc đổi tên tổ chức. Theo đó, tên gọi mới của Ricons sẽ được thay đổi thành tổ chức cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons, viết tắt là Ricons Group. Hiện rất nhiều tổ chức to với cụm “tập đoàn” trong tên gọi đầy đủ của mình.

Ngoài nội dung đổi tên, Hội đồng quản trị tổ chức cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons cũng trình cổ đông thông qua điều lệ và quy chế quản trị mới. Đầu năm nay, Ricons đưa ra chiến lược phát triển theo mô phỏng hệ sinh thái và thay đổi nhận diện thương hiệu. Quyết định được đưa ra lúc tổ chức này trở thành tâm điểm chú ý liên quan tới tranh chấp nội bộ tại Coteccons. Logo của Ricons đã thay dòng chữ “Coteccons Group” thành “since 2004”. Năm 2004 là thời khắc thành lập Ricons.

Theo Thống kê thường niên năm 2019, Ricons đã xây dựng sinh thái gồm nhiều thương hiệu như Ricons, Riland, Rihomes, Risa, Rilex, Ricommerce, Quihub và Fritech.

Riland do Ricons nắm 98% vốn, hoạt động trong ngành nghề đầu tư và phát triển bất động sản. tổ chức này quản lý nhiều thương hiệu khác như Rilex – nhà sản xuất cho thuê ko gian làm việc (Coworking Space), RiSA – khối quản lý bất động sản, Ricommerce – khối thương nghiệp và Rihomes – sàn giao dịch bất động sản.

Quihub được thành lập cuối năm 2019, do Ricons góp 97% vốn. Doanh nghiệp với vốn điều lệ 40 tỷ đồng cung ứng nhà sản xuất cho thuê kho mặt bằng nhà xưởng và thuê đất đầu tư những khu công nghiệp. Thống kê thường niên cho biết, Ricons thành lập Quihub nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường từ làn sóng dịch chuyển cơ cấu sản xuất về Việt Nam và xu hướng gia tăng nhu cầu khu công nghiệp trong nước.

Năm 2020, Ricons đặt mục tiêu doanh thu thống nhất 7.500 tỷ đồng, lãi ròng rã cho cổ đông 250 tỷ đồng, giảm 14% và 30% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 20% bằng tiền, dự kiến chi trả trong quý IV.

Liên quan tới dự thảo điều lệ mới, một trong những nội dung thay đổi là quyền đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Theo dự thảo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải nắm giữ từ 10% cổ phần để với quyền để cử nhân sự, trước đây, tỷ lệ này là 5%. Để đề cử một nhân sự, nhóm cổ đông phải nắm giữ 10-20% cổ phần. Đề cử hai nhân sự, tỷ lệ sở hữu phải trên 20%.

tuy nhiên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong dự thảo cũng giới hạn là 5 người, trong lúc điều lệ hiện hành từ 5 tới 11 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên là 3 người.

Minh Sơn

Bài viết: Ricons muốn được gọi là ‘tập đoàn’ chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Ricons muốn được gọi là ‘tập đoàn’.

Pi Network