Kinh Doanh

thị trường môi giới HoSE biến động mạnh – [2020]

Pi Network

Bài chia sẽ: thị trường môi giới HoSE biến động mạnh.

SSI dẫn đầu thị trường môi giới nhưng khoảng cách với nhóm dưới bị thu hẹp đáng kể, còn HSC, VPS, VNDS và VCSC chia nhau vị trí tiếp theo.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, doanh nghiệp Chứng khoán SSI tiếp tục đứng đầu thị trường môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền mang bảo đảm trong quý III với 11,82%. Con số này giảm hơn hai,3% so với quý trước khiến cho khoảng cách với doanh nghiệp xếp sau bị thu hẹp đáng kể.

Sau lúc mất vị trí thứ hai vào doanh nghiệp Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trong quý trước, doanh nghiệp Chứng khoán TP HCM (HSC) đã vươn lên lại với 8,43%. VCSC rơi xuống hạng 5 lúc chỉ mang 6,65% thị trường.

doanh nghiệp Chứng khoán VPS nhảy vọt lên vị trí thứ ba với 7,65%, tiếp tới là doanh nghiệp Chứng khoán VNDirect với 7,12%.

thị trường của những doanh nghiệp chứng khoán còn lại trong nhóm 10 cũng biến động mạnh. doanh nghiệp Chứng khoán MB và doanh nghiệp Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đều chiếm thêm thị trường để củng cố vị trí, trong lúc doanh nghiệp Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS) rời nhóm này để nhường chỗ cho doanh nghiệp Chứng khoán KIS Việt Nam.

Tổng thị trường môi giới của 10 doanh nghiệp chứng khoán hàng đầu là 62,38%, giảm nhẹ so với quý trước.

Đối với sản phẩm trái phiếu, TCBS vẫn chiếm lĩnh thị trường với 63,97% thị trường, tăng sắp 10% so với quý trước. những vị trí tiếp theo bị xáo trộn mạnh lúc KBSV, VCBS, HCM vươn lên mạnh để thay TPBS, PHS.

Phương Đông

Bài viết: thị trường môi giới HoSE biến động mạnh chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: thị trường môi giới HoSE biến động mạnh.

Pi Network