Kinh Doanh

tổ chức chứng khoán với thể mở tài khoản trực tuyến – [NEW]

Pi Network

Bài chia sẽ: tổ chức chứng khoán với thể mở tài khoản trực tuyến.

Bộ Tài chính sắp cho những tổ chức chứng khoán mở tài khoản giao dịch từ xa với điều kiện với giải pháp và khoa học xác minh khách hàng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của tổ chức chứng khoán thay thế quy định ban hành năm 2012. Trong đó, việc mở tài khoản giao dịch được quy định chi tiết hơn với 8 khoản, gấp đôi Thông tư cũ.

Điểm mới trong Thông tư này là tổ chức chứng khoán được mở tài khoản giao dịch từ xa, qua phương tiện điện tử. tổ chức chứng khoán cũng được quyết định việc với hay ko họp mặt trực tiếp khách hàng mới. lúc chọn những phương án này, tổ chức phải đảm bảo yêu cầu như xây dựng trật tự mở tài khoản từ xa, với giải pháp, hình thức và khoa học để xác minh khách hàng.

Điều yêu cầu đối với những tổ chức chứng khoán lúc mở tài khoản là phải giảng giải cho khách hàng nội dung hợp đồng và những thủ tục liên quan. Đồng thời, tìm hiểu khả năng tài chính, mức độ chịu đựng rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng. trái lại, nhà đầu tư được yêu cầu phải điền đầy đủ những thông tin với trên hợp đồng.

Cuối tháng 8, Bộ Tài chính cũng lấy ý kiến về việc cho tư nhân đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi mở tài khoản giao dịch chứng khoán với sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Đây là lần đầu Bộ Tài chính quy định chi tiết độ tuổi được mở tài khoản chứng khoán.

Trước đó, tại thông tư hướng dẫn giao dịch ban hành cuối năm 2015, Bộ ko nhắc điều khoản này mà chỉ yêu cầu nhà đầu tư sản xuất đầy đủ, chuẩn xác thông tin nhận mặt khách hàng.

Theo đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán, việc định danh nhằm xúc tiến sự phát triển của những nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư tư nhân và tổ chức, giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu tới cuối năm nay, số lượng nhà đầu tư trên thị trường đạt mức 3% dân số và tăng lên 5% vào năm 2025.

Phương Đông

Bài viết: tổ chức chứng khoán với thể mở tài khoản trực tuyến chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: tổ chức chứng khoán với thể mở tài khoản trực tuyến.

Pi Network