Kinh Doanh

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng thêm ông Nguyễn Xuân Thành – [Update]

Pi Network

Bài chia sẽ: Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng thêm ông Nguyễn Xuân Thành.

Thủ tướng đã bổ sung ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên trường đại học Fulbright làm thành viên của Tổ tư vấn kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Thành sở hữu 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế, triển khai chính sách về tài chính và đầu tư công. kế bên công việc giảng dạy ở Fulbright, ông Thành còn là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại trung tâm Ash về Quản trị dân chủ và đổi mới, thuộc trường Harvard Kennedy.

Ông Thành sở hữu bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Delhi (Ấn Độ), bằng thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick (Anh) và bằng Thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard (Mỹ). tương tự, trong tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, sở hữu hai thành viên tới từ đại học Fulbright là ông Nguyễn Xuân Thành và ông Vũ Thành Tự Anh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định bổ sung ông Trương Văn Phước làm thành viên chuyên trách Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Trước đó, Ông Phước là một trong những chuyên gia trước hết của Tổ. Ông từng là Quyền chủ toạ Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, sở hữu nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính, nhà băng.

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thành lập vào tháng 7/2017, hiện sở hữu 16 thành viên, do ông Nguyễn Đức Kiên làm Tổ trưởng.

Nhóm chuyên gia này hoạt động trên nguyên tắc độc lập, khách quan, sở hữu nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng về những chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung, dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Tổ đồng thời tham gia phân tích, Tìm hiểu những kết quả thực hiện những kế hoạch, đề án này, từ đó đưa ra những khuyến nghị để tăng hiệu quả thực thi cũng như giải pháp sửa đổi lúc cần thiết. những thành viên của Tổ cũng đóng góp giải pháp ứng phó trước những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước, quốc tế.

Phương Ánh

Bài viết: Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng thêm ông Nguyễn Xuân Thành chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng thêm ông Nguyễn Xuân Thành.

Pi Network