Kinh Doanh

TPBank giữ nhịp tăng trưởng trong quý III – [Mới]

Pi Network

Bài chia sẽ: TPBank giữ nhịp tăng trưởng trong quý III.

Kết thúc quý III, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 7.103 tỷ đồng, tăng 22,79% so với cùng kỳ năm trước. giá thành hoạt động tăng 19,64% so với cuối quý III năm 2019, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu của nhà băng, tỷ lệ giá thành trên thu nhập (CIR) cũng đã giảm đáng kể.

Tổng tài sản của nhà băng tăng sắp 26% so với cùng kỳ năm 2019, đạt trên 193 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 25,24%, đạt 173.445 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng, nằm trong giới hạn mục tiêu tăng trưởng được nhà băng Nhà nước phê duyệt.

Tỷ lệ nợ xấu TPBank tính tới cuối tháng 9 dưới hai%. Theo đại diện nhà băng, kết quả này nhờ những giải pháp kiểm soát, quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II trong bối cảnh nền kinh tế đang “rung lắc” bởi dịch bệnh.

TPBank là một trong những nhà băng với hệ số an toàn vốn (CAR) cao trên thị trường. tới cuối tháng 8, hệ số CAR của TPBank đạt 10,81% tính theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn mức 8% theo quy định của nhà băng Nhà nước.

Khách hàng giao dịch tại TPBank.

Đại diện TPBank cho biết những lợi thế của một nhà băng số giúp nhà băng này ứng biến linh hoạt trước thách thức, phổ thông hóa nguồn thu. Trong đó, thu từ hoạt động nhà sản xuất đạt hơn 809 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng thu nhập hoạt động và 26,8% tổng lợi nhuận trước thuế. Đóng góp to nhất vào nguồn thu nhà sản xuất tới từ hoạt động trả tiền, thu phí nhà sản xuất và kinh doanh nhà sản xuất bảo hiểm.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đã phải đối mặt với hai đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, khiến cho cho nhiều doanh nghiệp lâm khó khăn, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của TPBank được Phân tích ở mức cao, tuần tự là 22,63% và một,80%.

Nhằm giúp khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn, từ đầu năm, TPBank triển khai nhiều tiết mục tương trợ, như ưu đãi lãi suất, giảm một,5-hai,5% so với mức lãi suất hiện hành, dành cho khách hàng doanh nghiệp và tư nhân mới, với tổng dư nợ lên tới 12.000 tỷ đồng.

tuy nhiên, cùng với những giải pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ gốc, nhà băng đã giảm lãi suất từ 0,5-một% với những khách hàng hiện hữu bị tác động nặng bởi đại dịch, với tổng số dư nợ với thể được xem xét tới 30.000 tỷ đồng. TPBank cũng đã đóng góp trên 10 tỷ đồng chung tay với cả nước để đẩy lùi dịch Covid-19.

Phong Vân

Bài viết: TPBank giữ nhịp tăng trưởng trong quý III chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: TPBank giữ nhịp tăng trưởng trong quý III.

Pi Network