Kinh Doanh

VietinBank muốn tăng vốn bằng lợi nhuận giữ lại của ba năm – [2020]

Pi Network

Bài chia sẽ: VietinBank muốn tăng vốn bằng lợi nhuận giữ lại của ba năm.

Ngay sau lúc được “cởi trói” về pháp lý, VietinBank xin ý kiến cổ đông tăng vốn qua phát hành cổ tức từ lợi nhuận giữ lại của ba năm.

Cách đây vài ngày, Chính phủ ban hành Nghị định 121 sửa đổi, bổ sung Nghị định 91 và bổ sung nhà băng thương nghiệp sở hữu vốn nhà nước trên 50% vào diện những doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp. Đây là hạ tầng pháp lý để những nhà băng sở hữu vốn nhà nước được giữ lại lợi nhuận hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay vì phải trả cổ tức bằng tiền mặt nộp ngân sách như nhiều năm qua.

Ngay sau đó, nhà băng công thương nghiệp Việt Nam (VietinBank) lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại của những năm 2017, 2018 và 2019. Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông là 5/11 và tới hết 23/11, nhà băng sẽ ngưng tiếp nhận ý kiến.

ko tăng được vốn điều lệ làm tăng trưởng tín dụng của VietinBank bị hạn chế do “vướng” quy định về tỷ lệ an toàn vốn. Đây cũng là mối quan tâm của cổ đông nhà băng trong suốt thời kì qua. Vì thế, quy định mới đã mở đường cho VietinBank sở hữu phương án để tăng vốn điều lệ nhằm cải thiện tỷ lệ an toàn vốn và sở hữu dư địa tăng trưởng tín dụng trong thời kì tới.

Hiện nay, nhà băng Nhà nước đang nắm 64,46%, tương đương với hai,4 tỷ cổ phần của VietinBank. Ba cổ đông nước ngoài MUFG Bank, IFC Capitalization Fund và International Finance Corporation nắm tuần tự 19,7%, 3,35% và một,64% vốn cổ phần. Công đoàn VietinBank nắm một,15%, còn lại sắp 9,7% là những cổ đông khác sở hữu.

Quỳnh Trang

Bài viết: VietinBank muốn tăng vốn bằng lợi nhuận giữ lại của ba năm chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: VietinBank muốn tăng vốn bằng lợi nhuận giữ lại của ba năm.

Pi Network