Kinh Doanh

Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng vọt – [Mới]

Pi Network

Bài chia sẽ: Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng vọt.

8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang những thị trường khác đều giảm mạnh, riêng qua Anh tăng hơn 23%.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 8 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu cá tra đạt 913,4 triệu USD, giảm sắp 30% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là xuất khẩu sang những thị trường to như Mỹ, ASEAN, Trung Quốc giảm mạnh do tác động của Covid-19. Hầu hết thị trường đều giảm 15-30% so với cùng kỳ.

Riêng xuất khẩu cá tra sang Anh lại tăng mạnh. tới hết tháng 8/2020, tổng trị giá xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 46,75 triệu USD, tăng 23,8%. Trong đó, riêng tháng 8, trị giá xuất khẩu tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh sang Anh tốt hơn nhiều so với những thị trường xuất khẩu to khác. Trong đó, cao nhất trong tháng 5/2020, giá cá tra phile đông lạnh xuất khẩu trung bình đạt từ 3,6-3,65 USD một kg. Hiện Anh là thị trường xuất khẩu cá tra to thứ 5 của Việt Nam sau Mỹ, ASEAN, Nhật và Trung Quốc.

Theo Con số của Tổng cục thương chính, 8 tháng xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt 295,8 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. trị giá xuất khẩu cá tra sang thị trường này vẫn to sắp bằng tổng trị giá xuất khẩu sang ba thị trường khác là Mỹ, ASEAN và EU, chiếm tới 32,4% tổng xuất khẩu qua sắp 130 thị trường.

Tại thị trường Mỹ, tổng trị giá xuất khẩu cá tra 8 tháng qua đạt 154,5 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Còn thị trường ASEAN với tổng trị giá xuất khẩu đạt 91,3 triệu USD, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, hai thị trường xuất khẩu to là Thái Lan giảm 28,6%; Malaysia giảm sắp 26%, còn xuất khẩu sang Singapore tương đương với cùng kỳ năm trước.

Hồng Châu

Bài viết: Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng vọt chia sẽ tại chuyên mục Kinh Doanh.

Từ Khóa: Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng vọt.

Pi Network